misli globalno,
deluj lokalno

Roditelji traže da ima socijalnog dijaloga sa institucijama koje u svom mandatu imaju decu

10.11.2016

Peć, 10 novembar - Syri i Vizionit u partneritetu sa Save the Children su organizovale jedan sastanak sa predsednikom roditelja u osnovnim i nižim srednjim školama “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” i Centrom za Socijalni Rad, sa ciljem iniciranja socijalnog dijaloga posredstvom roditelja, škola kao i Centara za Socijalni Rad.
Cilj ovog sastanka je bio iniciranje socijalnog dijaloga između roditelja i škola sa CSR, na način kako bi se preventivno sprečilo nasilje nad decom i to bilo da je u školama ali i u porodici, podižući tako kapacitete roditelja da rade sa svojom decom, na adresiranju i rešavanju problematika ili neslaganja koja oni imaju sa decom.
Roditelji i predstavnici ovih dveju škola su upoznati sa radom i uslugama koje pruža CSR na polju zaštitedece i zaštiti dece od nasilja te drugih negativnih pojava, i mogućnosti obuhvatanja ove institucije u rešavanju pitanja ili neslaganja koja roditelji imaju sa svojom decom, ali takođe i škole sa decom.
Roditelji su ovaj sastanak ocenili kao veoma potreban sa njima, pa čak su i zatražili da i institucije imaju ovakve sastanke pa i sa drugim institucijama kojima je u mandate zaštita dece od nasilja u školama i familiji.
Mada, roditelji su ičrazili nezadovoljstvo na nereagovanje Policije Kosova, kada se oni obaveste o raznim pojavama koje se dešavaju u školama, van škola ali i u zajednici, a za šta je zatražena i pomoć od Syri i Vizionit te naravno i Save the Children da zajedno utiču kod ove institucije kao i onih pravosudnih da budu što profesionalnije i da reaguju što brže kada su u pitanju deca i njihova zaštita od nasilja i drugih negativnih pojava.
Ovaj sastanak je bio deo radnog procesa nevladine organizacije Syri i Vizionit koja deluje u partneritetu sa Save the Children a one su sad već nekoliko godina u angažmanu u sedam velikih opština naše države angažirani na poljima zaštite dece. A ovakvi sastanci će se održati i u Prištini i Đakovici.