misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica s’ temom o biznis planu

15.11.2016

Syri i Vizionit je održala petu radionicu u okviru Škole preduzetništva. Radionica je bila sa temom za izradu Plana Biznisa i Marketinga a održana je u Prištini u prostorijama ICK centra. Škola preduzetništva je deo Programa za Podršku žena koji Syri i Vizionit implementira uz finansijsku podršku od USAID/ATRC a u okviru rajona Dukađina: Peći, Dečana, Istoka kao i Junika.

Učesnice na ovoj radionici su bile njih preko 20 žena aktivnih u politici, biznisu i preduzetništvu a iz ovih opština, koje su do sada pratile i treninge proaktivnog upravljanja, komuniciranje, preduzetništvo, polnu jednakost itd.

Današnja radionica je obuhvaćena kao deo Globalne Nedelje preduzetništva koja se obeležava i na Kosovu, a isto tako i na stotine drugih centara Sveta sa aktivnostima koje imaju za cilj podsticanje preduzetništva kod mladih, žena itd.