misli globalno,
deluj lokalno

Kampanja za obeležavanje Međunarodnog Dana Konvencije o Dečjim Pravima

18.11.2016

Kampanja za obeležavanje međunarodnog dana Konvencije za prava dece

Saopštenje za medije

Dana: 19 Novembra  - Nevladina organizacija Syri i Vizionit iz Peći u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, je sprovela kampanju za obeležavanje Međunarodnog dana za dečja prava.

Cilj ove kampanje je bio da deca podignu svoj glas za poštivanje i zaštitu njihovih prava na Kosovu. Kampanja je realizovana u okviru projekta "Upravljanje dečjim pravima" koji se realizuje od  partnerske organizacije “Syri i Vizionit” kao “Save the Children Kosova”.

U okviru kampanje su održane ove aktivnosti:
Uroševac
•    Aktivnosti sa decom sa posebnim potrebama i opštinskom skupštinom dece za obeležavanje Međunarodnog dana Konvencije (Slike, recitali, izložbe, i deljenje brošure Konvencije).
•    Realizovanje Drame u pozorištu sa ciljem prenošenja poruke o dečjim pravima.
Klina
•    Realizacija i odabir najboljih Eseja na temi 20 Novembar – Dan Konvencije, u školi “Ismet Raci” u Klini.
•    Realizacija kviza na temi o 20-om Novembru danu Konvencije, konferencijska sala u opštini Klina.
•    Predavanje na temi 20 novembra Dana Konvencije kao i distribuiranje primerka konvencije u gradskim školama.
Mitrovica
•    Raspodela brošura i predavanje o Konvenciji u osnovnim ali i nižim srednjim školama u ruralnim zonama u Kčiću, Šalji, Kuštovu
•    Marširanje od centra grada pa sve do opštine, prenošenje poruke opštinskim institucijama o nedostatnosti podrške dečjih prava. A potom odatle, zajedno sa svom decom će se zaustaviti na gradskom trgu kako bi se obiležile slobodne aktivnosti za dan Konvencije: Recitali, crtanje, drame itd.
Đakovica
•    Treninzi u osnovnim i nižim srednjim školama o Konvenciji Ujedinjenih Nacija za dečija prava.
•    Otvaranje izložbe sa dečjim radovima učenika nižih srednjih škola u opštini Đakovica, sa temom “Moja prava”.
•    Realizovanje debate sa institucijama koje imaju za mandate zaštitu dečjih prava i opštinsku skupštinu dece u Đakovici.
Peć
•    Raspodela brošura Konvencije za decu nižih srednjih škola.
•    Predavanje u nižim srednjim školama o konvenciji za dečija prava.
Gnjilane
•    Poseta deci u pridruženim odelenjima sa posebnim potrebama – ONSŠ “Redžep Elmazi”.
•    Predavanje o Konvenciji u osnovnim i nižim srednjim školama u Gnjilane.
•    Aktivnosti sa decom s posebnim potrebama i opštinskom skupštinom dece dece za obilježavanje međunarodnog dana Konvencije (Slika, recitala, izložbi i distribuiranje primeraka brošure Konvencije).

Kampanja je sprovedena u saradnji sa službenicima dečjih prava u opštinama: Priština, Gnjilane, Uroševac, Mitrovica, Đakovica, Klina i Peć.

U kampanji je uključeno na stotinu učenika iz nižih srednjih škola u ovih 7 opština, koje su posredstvom svojih stvaralačkih i senzibilizirajućih aktivnosti privukli pažnju građanstva kao i institucija za dečja prava na Kosovu.

“Za pet dana, mi smo preneli poruku kod institucija i građana o diskriminaciji i neobuhvatanje građanstva u donošenju odluka. Mi mislimo da deca trebaju biti više obuhvaćena u kvalitetnim procesima odlučivanja na Kosovu, te dakle, u stalnom smo jačanju dece kako bi podigla svoj glas, ten a stvaranju mehanizama za zaštitu dečijih prava. Naše aktivnosti će se nastaviti preko monitorisanja i objavljivanja slučajeva ne-sprovođenja konvencije za dečja prava na Kosovu” kaže Vlora Latifi, koordinatorica projekta od NVO Syri i Vizionit.

Syri i Vizionitzajedno sa Save the Children su već niz godina u okviru projekta “Upravljanje dečjim pravima” su podržale osnaživanje dečje opštinske skupštine u opštinama Priština, Gnjilane, Uroševac, Mitrovica, Đakovica, Klina i Peć.

Novembar 2016

NVO “Syri i Vizionit”


Za više informacija:
Vlora Latifi
Tel: 044 143 098
e-mail: [email protected]
www.syriivizionit.org