misli globalno,
deluj lokalno

Škola preduzetništva je održala sedum radionicu na temi umrežavanja

23.02.2017

Peć, 23 februar - Syri i Vizionit je održala sedmi trening u okviru Škole Preduzetništva na temi o Umrežavanju i Komunikaciji žena na random mestu. Radionica je održana angažmanom trenerice Evis Pano iz Tirane, ekspert za komunikaciju i umrežavanje. Grupa od preko 20 žena iz biznisa, politike i civilnog društva kao učesnika ove radionice, sedam meseci prate treninge a koji imaju za cilj podizanje kapaciteta i njihovo osnaživanje kako bi bili snažan i aktivan glas predstavljanja žena u opštinama Peć, Istok, Dečane i Junik.
Škola preduzetništva funkcioniše u okviru Projekta za Podršku Žena a koji se sprovodi od Syri i Vizionit a uz finansijsku podršku od USAID/ATRC-a. U prethodnoj radionici su obavljeni treninzi za izradu grantova na Kosovu, proaktivno upravljanje, komuniciranje, preduzetništvo kao i inovacije, itd.
Projekat za Podršku Žena takođe podržava žene koje su odbornice u opštinskim skupštinama u četiri gorenavedene opštine na podizanju njihovih kapaciteta pružajući i tehničku podršku na promeni lokalnog zakonodavstva