misli globalno,
deluj lokalno

Savetovanje u karijeri za pilot-škole novog kurikuluma na Kosovu

20.03.2017

Priština: 18 Mart – Održana je radionica na sprovedbi Savetovanja i orjentisanja u karijeri za predavače u školama u kojima se implementira novi kurikulum. Ova radionica je ostvarena od Syri i Vizionit u okviru projekta ProKarijera a u saradnji sa Ministarstvom za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju sa podrškom od strane Solidar Suisse Kosova. Radionica je imala za cilj prenošenje stečenih saznanja u vezi sa metodologijom predavanja i ocenjivanja postignutog znanja učenika, kao i metodoloških aspekata i prakse planiranja za sprovedbu modula “Orijentisanje u Karijeri” koji se održava u okviru kurikulumskog polja “Život i rad”. Na radionici je uzelo učešća puno obrazovnih predavača osnovnog obrazovanja od 82 škole na Kosovu. Na njih je preneseno i iskustvo sa projekta Mismatch 2011-2016 u vezi sa savetovanjem i orjentisanjem u karijeri za osnovno obrazovanje na opštinskom nivou u region Dukađina.