misli globalno,
deluj lokalno

Monitorisanje sprovođenja savetovanja u karijeri u školama opštine Klina

13.05.2017

Sprovođen do sada kao fakultativni predmet u nižim srednjim školama regiona, savetovanje u karijeri od septembra naredne godine je obavezni deo nastavnih planova i programa u školama gde se implementira novi kurikulum počevši od šestih razreda. Jednu godinu nakon obučavanja i certifikovanja nastavnih predavača Kline za savetovanje u karijeri, Syri i Vizonit je sprovela jednu aktivnost na kojoj su diskutovana dostignuća i iskušenja na implementiranju ovog predmeta u školama opštine Klina. Diskutovani su uspesi i poteškoće koje su bile prisutne u jednogodišnjem radu u nekoliko škola u Klini koje implementiraju ovaj predmet. Dok u školama koje započinju savetovanje u karijeri od septembra meseca ove godine data su potrebna uputstva za podelu časova i izradu nastavnog plana.
Syri i Vizionit uz podržavanje od Solidar Suisse u šest proteklih godina je osposobila predavače u školama šest opština regiona i angažovan je za obuhvatanje za savetovanje u karijeri u školama ovih opština, u okviru projekta koji ima za cilj da pomogne mlade da se prilagode ted a se što bolje snađu na tržištu rada.