misli globalno,
deluj lokalno

1 Juni je obeležen motom “Svet nema budućnosti ako nema dece”

01.06.2017

1 Juni je obeležen motom “Svet nema budućnosti ako nema dece”

Saopštenje za medije


Peć, 01 Juni - Sa motom “Svet nema budućnosti ako nema dece” nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je sprovela aktivnosti u nekoliko većih opština na Kosovu, tako je obeležen 1 Juni, Dan dece. U partnerstvu sa organizacijom Save the Children i u saradnji sa koordinatorima dece po opštinama, dečjim skupštinama, kancelarijama za ljudska prava kao i opštinskom direktorijatu za obrazovanje, aktivnosti su sprovedene u opštinama Peć, Priština, Đakovica, Ferizaj, Gnjilane, Mitrovici i u Klini.

U opštinskim skupštinama u ovih sedam opština, opštinski odbornici, zajedno sa malenim odbornicima, predsednici kao i predsedavajući u skupštinama su izneli moto “Svet nema budućnosti ako nema dece”, što je bio preferirajući moto dečje skupštine a koji su izabrali na desetine slogan koji najbolje predstavljaju stav djetinji.

Na javnoj debate dece sa opštinskim predsednicima, deca su od njih tražila da opštine i sami predsednici vieš urade kako bi njima stvorili povoljnije uslove u školama, veću bezbednost u gradovima kao i vieš prostora za sport i rekreaciju.

Dok, predsednici opština; Ferizaj/Uroševac, Gnjilana, Peći i Đakovice, su saslušali njihove zahteve i dečje potrebe te obećali njihovu podršku i vieš obzira za njih.

Naser Lajqi, projekt menadžer iz NVO-a “Syri i Vizionit” za ovogodišnju kampanju je rekao da je uspela da mobilizuje gradonačelnike i opštinske predvodnike, kod kojih je tražena podrška za decu i structure koje oni predstavljaju, pošto je podrška za dečju skupštinu jedan veoma važan aspekat programa Syri i Vizionit a koji se implementira uz finansijsku podršku od Save the Children.


Aktivnosti u povodu Dana Dece su također sprovedene i u okviru projekta “Podrška EZ-a za Sprovođenje Strategije za Integraciju Romske, Egipćanske i Aškalijske Zajednice 2 - Obrazovanje za Integraciju” (nazvan EU SIMRAES 2), koji se implementira u partnerstvu sa KOC-om (Kosovski Obrazovni Centar), u opštini Istok i uz finansijsku podršku KFOS-a i EZ-a. Tokom celog dana su ostvarivane kulturne i sportske aktivnosti sa decom iz škole “Martin Camaj” u Đurakovcu kao i u Suvom Lukavcu iz opštine Istok, a gde je Syri i Vizionit imala nastavne centre.

Peć, 01 Juni 2017

NVO “Syri i Vizionit”