misli globalno,
deluj lokalno

Jedan novi projekat za integrisanje učenika u školama u Peći, Istoku i Klini

13.07.2017

Peć, juli 2017 – Od meseca jula pećka nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je započela jedan novi projekat koji se tiče podržavanja obrazovanja i integrisanja povratnika egipćana, roma i aškalija u društvu na Kosovu. Projekat “Podržavanje za integraciju i ojačavanje vraćenih Egipćana, Roma i Aškalija, posredstvom sprovedbe Kapaciteta u Bazičnom Obrazovanju, a koji se podržava od GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - German International Cooperation) i trajat će sve do kraja 2019 godine.
Cilj projekta je olakšavanje integracije zajednica Egipćana, Roma i Aškalija u obrazovnom sistemu, kako za one što žive na Kosovu a isto tako i za one koji će se tek vratiti, te na poseban način, poboljšanje održivog ali i uspešnijeg dugoročnog učešća dece u formalnom obrazovnom sistemu.
Od ovog projekta profitirat će oko 500 (tj 300 Roma, Egipćana i Aškalija kao i 200 Albanaca) a koji će profitirati od dopunskog obrazovanja, monitorisanja kao i dostignuća u obrazovanju. Kod iste Romske, Egipćanske i Aškalijske dece će profitirati školskim torbama i drugim nastavnim sredstvima ali i angažovat će se na školskim međukulturnim  aktivnostima a koje će obuhvatiti jedan total od 3600 učenika u 6 dotičnih škola.

Projekat će se realizovati u opštinama Peć, Klina i Istok a u kojima su odabrane šest škola i to ona u Zahaću, te Klinčini i Sigi u Peći, pa škole “Ismet  Raci” kao i “Sestre Ćiriazi” u Klini, te škola u selu Žač koja pripada Istoku, a u kojima će se otvoriti šest nastavnih centara podržavajuće nastave za učenike iz zajednica Roma, Egipćana i Aškalija, a u kojima će se angažovati 18 tutora – podržavajućih predavača, a koji će raditi sa učenicima u ovim centrima. U okviru projekta će biti organizovano i raznih drugih interkulturalnih događaja na nivou škola, zatim letnjih kampova, aktivnosti lobiranja ali i advokacije (zastupanja/zalaganja) i to za obuhvatanje integrativnih mera u lokalnim planovima za zajedničko-finansiranje aktivnosti projekata kao i advokacijskih kampanji u zajednici.