misli globalno,
deluj lokalno

Obaveze zakona o radu je tema diskusije između biznisa i sindikata u Peći

19.07.2017

Peć, 18 juli - Syri i Vizionit je organizovala sastanak “Očuvanje saradnje između postojećih sindikata i biznisa” u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, čiji cilje je bio da se raspravlja o ulozi sindikata na Kosovu, kao i saradnje između sindikata i biznisa iz regiona Peći i Prizrena.

Tokom ovog sastanka je diskutovano o ulozi sindikata i biznisa, mogućnosti dobiti koje mogu steći poslodavci kao i zaposlenici u iskorištavanju uloge i glasa sindikata, te identifikovanje potreba sindikata kao i povećanje saradnje između tih biznisa i sindikata. Također tokom ovog sastanka je raspravljano o mogućnostima i ulozi šta zapravo trebaju raditi sindikati kako bi podigli svoj glas, na zaštiti radničkih prava u privatnom i javnom sektoru.

Ovo je sastanak koji će nastaviti da se realizuje u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, koji ima za cilj razvijanje aktivnog građanstva na Kosovu. Projekat je u toku realizovanja evo već nekoliko godina u rajonu Peći kao i Prizrena, a izvodi se od strane NVO-a “Syri i Vizionit” iz Peći, te uz finansijsku podršku od organizacije Olof Palme International Center.