misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za aplikaciranje 2018

28.09.2018

Poziv za aplikacije 2018

Program SEED podržanod ADA “Austrijske Agencije za Razvoj” realizuje se u tri države,i to na Kosovu, Albaniji i Srbiji, kao i ima za cilj da poboljša pristupmladima i ženama na tržište rada, te da doprinese u polnoj jednakosti podržavajućisocio-ekonomske pozitivne razvoje. Trogodišnji program, na Kosovu se realizujeod organizacije “Syri i Vizionit” kao i Volkshilfe Solidarität, koji se fokusira na stvaranjusaradnje među srednjim profesionalnim školama u Peći, Ðakovici i Prizrenu -smer Hotelijerstva i Turizma sa aktivnim biznisima u ovim opštinama.

Ovaj poziv se vrši od “SEED druga faza Kosova – Podrška za Razvoj i Obrazovanje na Kosovu”,a to je jedan podržani projekat od Austrijske Agencije za Razvoj a sproveden od NVO Syri i Vizionit i Volkshilfe Solidarität..Težnja ovog poziva je da poboljša kvalitet obrazovanja što se tiče orjentisanja u biznisu i/ili spuštanje prepreka za karijeru žena u ovom sektoru.

Projekat SEED druga faza Kosova je započet u januaru 2017, on obuhvata širi spektar aktivnosti koje se trebaju sprovesti u jednom trogodišnjem periodu.

Sadašnji poziv sadrži tri dela. Predlozi u okviru ovog poziva se mogu predati na tri polja koja slede:

1 deo: Razvoj jednog sistema za ažuriranje planova i programa srednjih profesionalnih škola – smer Hotelijerstvo i Turizam (HT) po potrebama tržišta


2 deo: Razvoj jednog efektivnog sistema profesionalne prakse na način da učenici srednjih škola - smera HT se opreme praktičkim sposobnostima

3 deo: Povećanje broja ženskih u sektoru hotelijerstva i turizma u obuhvaćenoj zoni

Opšta pokazana suma koja je stavljena na raspolaganju pod ovim pozivom za predloge je 43,000.00 eura. Ugovorni Autoritet zadržava pravo da ne dodeli sve fondove stavljene na raspolaganju.

Bilo kakav grant koji se traži u okviru ovog poziva za predloge treba biti između kvote koja sledi [minimalna i maksimalna]:

•    minimalna suma: 2,000.00 eura
•    maksimalna suma: 5,000.00 eura


Aplikanti mogu predati više od jedne aplikacije za deo. Aplikant neće dobit više od 1 granta za deo u okviru ovoga Poziva za Predloge.

Projekt-predlozi se trebaju poslati u elektronskoj formi na e-mail adresu: [email protected] ili/i posredstvom registrovane poštanske službe kod:

“Syri i Vizionit”
Isa Demaj 14
30000, Pejë, Kosovë


Zadnji rok: Predlozi projekta trebaju stići najkasnije do 01. Novembra 2018.

Aplikacije se mogu pisati na albanskom, engleskom i srpskom jeziku.

Za vise informacije iz ovog poziva:

Dovnload Uputstva aplikantima za garantove:

Dovnlod Obrazacza Apliciranje

Dovnlod Budzet formu:

Strategija za povećanje saradnje:
https://syriivizionit.org/repository/docs/20170112094349_Strategy.pdf