misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za podnošenje prijava

21.09.2021

 

Poziv za podnošenje prijava

Ovaj poziv objavljuje projekat „Osnaživanje i zapošljavanje omladine, žena i drugih grupa u nepovoljnom položaju u pet opština na Kosovu“, koji se finansira od strane Evropske unije, a sprovode ga NVO Siri i Vizionit, Balkan Forum i opština Istok. Ovaj poziv ima za cilj da obezbedi male grantove za 20 različitih kompanija u pet opština na Kosovu (Peć, Istok, Klina, Dečani i Junik) kako bi se pojačalo otvaranje novih radnih mesta za zajednice u nepovoljnom položaju, kao što su mladi, žene, osobe sa invaliditetom i oni iz manjinskih etničkih grupa (Bosanci, Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije), posebno oni od 15-30 godina

Projekat EEE (Opremanje, osnaživanje i zapošljavanje omladine, žena i drugih grupa u nepovoljnom položaju u pet opština na Kosovu) započet je 26. oktobra 2020. godine i obuhvata širok spektar aktivnosti koje treba sprovesti tokom dvogodišnjeg perioda.
 
Ovaj poziv ima jedan lot. Predlog u okviru ovog poziva može da se podnese za:

Lot 1: Grantovi malih razmera za kompanije u razvoju kako bi se proširilo otvaranje novih radnih mesta za zajednice u nepovoljnom položaju, kao što su omladina, žene, osobe sa invaliditetom i oni iz manjinskih etničkih grupa (Bosanci, Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije), posebno one od 15-30 godina starosti

Kandidati mogu da podnesu više od jedne prijave. Podnosilac prijave ne može da dobije više od 1 granta u okviru ovog Poziva za grantove.

Ukupan indikativni iznos koji je na raspolaganju u okviru ovog poziva za predloge je 70.000,00 EUR.
Grant koji se traži u okviru ovog poziva za predloge mora da potpada između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

•    minimalni iznos: 2.500,00 EUR
•    maksimalni iznos: 3.500,00 EUR


Svi zainteresovani podnosioci prijava mogu da preuzmu na donjoj poveznici, ili moraju da pišu nevladinoj organizaciji Syri i Vizionit na [email protected] kako bi pribavili obrazac za projekat.

Projekti treba da se šalju  elektronskoj formi na e-mail adresu: [email protected]
i/ili preporučenom poštanskom uslugom na adresu:

“Syri i Vizionit”
Ul. Isa Demaj br. 14
30000, Peć, Kosovo


Rok: Projektna ideja treba da bude primljena do 01. novembar 2021.

Prijava može da bude napisana na albanskom ili srpskom jeziku.

Ovaj poziv za podnošenje prijava sačinjen je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog poziva za podnošenje prijave isključiva je odgovornost kompanije Siri i Vizionit i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
 

Link:

1. Smernice za kandidate koji se prijavljuju za grant

2. OBRAZAC ZA PRIJAVU