misli globalno,
deluj lokalno

Poziv za prijave za obuku i grantove u poljoprivredi

07.04.2023


Pozivaju se žene i osobe sa invaliditetom da se prijave za obuku i grantove u poljoprivredi

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta „Žene i osobe sa invaliditetom kao poljoprivredni preduzetnici na Kosovu“ koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne kooperacije i sufinansira Brot für die Welt. Projekat sprovodi Syri i Vizionit (SiV) u partnerstvu sa Brot für die Welt.

Syri i Vizioni poziva sve žene i osobe sa invaliditetom iz ruralnih područja opštine Peć, Istok, Đakovica i Orahovac da se prijave i postanu deo projekta koji ima za cilj da razvije njihove kapacitete u poljoprivredi i razvoju biznisa i da se te stečene veštine primene u praksi.

Koje su koristi?
Imaćete koristi od desetodnevne obuke na teme: razvoj biznis plana, upravljanje poslovanjem i farmama, tehnike organske proizvodnje, a takođe će i individualno mentorstvo pri izradi biznis plana biti obezbeđeno. Nakon završenih obuka, ove žene i osobe sa invaliditetom biće pozvane da se sa svojim poslovnim idejama prijave na šemu grantova. Grantovima će biti podržano ukupno 25 korisnika.

Ko se može prijaviti?
a) Sve žene i osobe sa invaliditetom koje su starije od 18 godina i dolaze iz opštine Peć, Istok, Đakovica i Orahovac.

Potrebno je da su gorenavedeni:
b) Voljni da budu deo obuka/radionica
c) Oni ili njihove porodice se bave biznisom ili poljoprivrednom delatnošću
d) Zainteresovani da se prijave za grant šemu za poljoprivredu
e) Zainteresovani za pokretanje sopstvenog biznisa ili samozaposlenja.

Način i rok prijave
Svi zainteresovani pojedinci mogu se prijaviti onlajn, popunjavanjem sledećeg obrasca https://forms.gle/hLkfRbXMNf7xtitE8 ili mogu doći u našu kancelariju i popuniti isti u fizičkom obliku. Naše kancelarije se nalaze u ulici Isa Demaj 14, 30000 u Peći.

Rok za podnošenje prijava je do 08 Maj 2023 (ponedeljak), 17:00 časova.

Za pomoć i dodatne informacije možete nam se obratiti svakog radnog dana (ponedeljak - petak) od 08:30 do 17:30, na telefon +383 39 423240 ili na e-mail adresu [email protected]

Dobrodošli!