misli globalno,
deluj lokalno

Poziv da učestvujete na TACSO obuku

08.11.2011

Poziv da učestvujete na TACSO obuku „kako da pripremiti projekt predlog – kompletna aplikaciona forma“ za EIDHR 2011 Poziv za Projektne Predloge

3 novembar 2011


Projekat Tehničke Pomoći  za Organizacije Civilnog Društva (TACSO) u cilju podrške Kosovskim organizacijama civilnog društva za apliciranje za EIDHR poziv za aplikacije je organizovala seriju informativnih sednica širom Kosova, informišući organizacije civilnog društva o EIDHR pozivu za aplikacije, ciljevima, pravilima i zahtevima poziva. Pored toga TACSO će obezbediti sednice obuke koje se sastoje od tri uzastopna dana razrade u detaljima pripreme kompletne aplikacione forme u skladu sa ciljevima poziva, pravilima i zahtevima. Ispod je raspored obuke. Kancelarija za Vezu Europske Komsije na Kosovu je u potrazi za projektne predloge za jačanje uloge civilnog društva u promociju ljudskih prava i demokratskih reformi, podrška  sprečavanja sukoba i konsolidaciji političkog učešća i zastupljenosti na Kosovu.

I sednica obuke (obuka će se biti isporućena/održana na  Albanskom jeziku)
“Kako da se pripremi  kompletna
 aplikaciona forma projekt predloga”
    16-19 novembar 2011    Hotel “Nora”- Klina

II sednica obuke (obuka će se biti isporućena/održana na  Albanskom jeziku)
“Kako da se pripremi  kompletna
 aplikaciona forma projekt predloga”
    23-26 novembar 2011    Hotel „Nora”- Klina

III sednica obuke (obuka će se biti isporućena/održana na  Srpskom jeziku)
“Kako da se pripremi  kompletna
 aplikaciona forma projekt predloga”
    1-3 decembar 2011    EU Informativni i Kulturni Centar
Mitrovica

Da bi učestvovali na TACSO program obuke molimo Vas da upišete vašu organizaciju kroz popunjavanje priloženog obrazca za registraciju. Molimo Vas da pošaljete obrazac za registraciju najkasnije do 17:00 časova,  9 novembra 2011 godine, u [email protected] . Izabranim učesnicima će biti traženo da prate celi program obuke (cela tri dana).  TACSO će pokrivati sve troškove obuke. 
 

Skidaj formular za registracije