misli globalno,
deluj lokalno

Civilno društvo raspravlja o budžetu za Kosovsku Policiju

12.04.2012Peć; 11 prill 2012 -  Danas u ambijentu Hotela “Dukađini”, nevladina organizacija Syri i Vizionit je organizovala okrugli stol i prodiskutovala izveštaj analize “Budžet Policije Kosova – potrebe za dodatni budžet i planiranje”.
Ova analiza politika je pripremljena od istraživača Instituta za Napredne Studije GAP u okviru projekta “Povećanje angažmana civilnog društva na poboljšanju ponuđača bezbednosti na Kosovu”, a realizovan od Foruma za Građansku Iniciativu (FIQ), i finansijski podržan od NED.
Ova analiza posmatra i analizira godišnji budžet Kosovske Policije, njegovu raspodelu  na različite kategorije, kapitalne investicije, usluge, plate i ostalo, analizirajući godišnji budžet poslednjih godina i njegovo menadžiranje, operativne potrebe policije za težu opremu i poboljšanje opštih uslova funkcionisanja, podizanje kapaciteta i postizanje predviđenih objektiva u Razvojnom Planu KP-a.
Na ovom okruglom stolu su bili zvaničnici Policije Kosova iz regionalne stanice u Peći, kao i stanica iz opština Istok i Dečane, predstavnika političkih partija, opštinski službenici, predstavnici opštinskog saveta za bezbednost u zajednici, Civilnog društva i medija.
Prisutni na ovom okruglom stolu su se složili sa podacima koje pruža ova analiza i zatražili su od centralnih institucija, tačnije od Ministarstva Unutarnjih Poslova da odvoji veći budžet za policiju kao i da im se pruže potrebna oprema tako da i performansa policije bude puno bolja kod završavanja zadataka i odgovornosti koje imaju.