misli globalno,
deluj lokalno

Treninzi za netom izabrane predsednike lokalnih saveta u Peći

26.06.2015

Peć, 26 jun - NVO “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Aktivno Građanstvo”, je realizovala treninge na temi “Advokacije” (Zastupanje/Zalaganje), sa upravo izabranim predsednicima lokalnih saveta u Opštini Peć.

Cilj ovog treninga je bio da se da što više dodatnih informacija o zastupanju i o načinu iniciranja problema ili zabrinutosti u pravcu njihovog rešavanja koje imaju u okviru dužnosti oni kao novi predsednici lokalnih saveta a izabrani po opštinskom pravilniku opštine Peć.

Tokom treninga je također diskutovano puno pitanja, kako se iniciraju problematike koje ih tište, kao na primer: struja, kanalizacija, vodovod, putna infrastruktura ili psi lutalice, a također i koje su dobiti građana od razrešavanja tih problematika koje ih tište.

Projekat “Aktivno Građanstvo” će nastaviti da traje i tokom ove godine sa realizovanjem ostalih aktivnosti sa predsednicima lokalnih saveta i drugim akterima koji su deo programa koji realizuje nevladina organizacija “Syri i Vizionit” sa opštinama iz regiona Peći i Prizrena a uz podršku od Olof Plame International Center kao i od SIDA-a.